Berättarsamtal

Jobbar du med nyanlända eller SFI, Svenska för invandrare? Är du själv nyanländ? Kan du lite svenska?

Eller kanske du är volontär eller bara nyfiken på våra nya invånare?


Alla välkomna!

Alla kan vara med i ett Berättarsamtal! Varifrån du än kommer, från alla åldrar och utbildningsformer. Volontärer är särskilt välkomna precis som alla andra. Vår metod är att leda och fördela ordet i strukturerade samtal på ett givet tema.

Vi berättar om oss själva och diskuterar hur vi kan utbyta erfarenheter på ett bättre sätt. Vi har alla en bakgrund och en berättelse med drömmar och förhoppningar. Vare sig du kommer från Afghanistan eller om din släkt har sina rötter i Alunda by. Kanske leder samtalen vidare till en ny vänskap, ett nytt jobb eller något annat oväntat.

Kom med och dela din berättelse med oss!


Samtal som metod

Att samtala är en underskattad form av utbyte mellan oss människor. Ibland verkar vi ha närmare till att debattera och konfrontera. Det framhäver motsättningar och skapar ett hårdare samhällsklimat. 


Samtal första steget till vänskap

När vi berättar något om vem vi är vi startar vi ett samtal och kan lära känna varandra. Första steget till att förstå. Nya vänner. Nya jobbmöjligheter eller något annat oväntat. Vi har alla en bakgrund, drömmar och förhoppningar. Vare sig du kommer från Afghanistan eller om din släkt har sina rötter i Alunda by.


Träna dina sinnen

I Berättarsamtal tränar vi att använda alla våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak, doft. Sinnena hjälper oss att uppleva och sätta oss in i andras berättelser. Vi kan träna upp oss i att få andra att förstå på ett bättre sätt. Att träna sig i att berätta kan hjälpa både de som har och de som inte har svenska som modersmål.


Teambildning

Berättarsamtal kan också vara en effektiv och trevlig modell för teamet eller arbetslaget att lära känna varandra för att kunna jobba bättre tillsammans.


Vi skräddarsyr

Vi skräddarsyr och arrangerar efter dina önskemål.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt >>