Skrivarklivet

 

Sjumilaklivet - 3 träffar online

Vi läser manus, ger och får återkoppling.
Vi samtalar om våra texter online. Mellan träffarna mejlar vi manustexter och återkopplar
 via mejl.

Kursen ger dig en effektiv genomgång av  dramaturgi och struktur.
Vi jobbar med gestaltning, bygger karaktärer och dialog.


  Längd: 3 träffar online, 3 tim vardera med 
cirka 3 veckors mellanrum.

Liten grupp, 3-7 deltagare.

Nya kurser 2024

 

Pris 3 895

Anmäl dig här