Skrivarklivet

 

Sjumilaklivet – online

Vi läser varandras manus, ger och får återkoppling via mejl och i grupp, online. 

Du får en effektiv genomgång av dramaturgi och struktur. Vi jobbar igenom gestaltning, bygger karaktärer och dialog.


 


Skrivkurs med tre träffar online
Vi ses tre tim vardera med cirka tre veckors mellanrum. L
iten grupp, 3–7 deltagare.

 

Pris 3 895

Anmäl dig här